Kajak
Łódka rybacka z silnikiem
Silnik do łódki (paliwo płacone oddzielnie)
Łódka rybacka duża
Rower wodny
Sauna min. 1 godz.
1 godz.
8,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
15,00 zł
8,00 zł
30,00 zł
2 godz.
12,00 zł
45,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
12,00 zł
45,00 zł
3 godz.
15,00 zł
60,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
60,00 zł
5 godz.
20,00 zł
75,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
-
1 doba
30,00 zł
100,00 zł
60,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
-
3 doby
80,00 zł
250,00 zł
150,00 zł
120,00 zł
80,00 zł
-
7 dni
180,00 zł
550,00 zł
300,00 zł
270,00 zł
180,00 zł
-

Rezerwację sprzętu należy zgłaszać u Jolanty Stępień.