Kajak
  Łódka rybacka mała  
 
Łódka rybacka duża
  Rower wodny
  Sauna min. 1 godz.  
 1 godz.
 
 
 
 
 
30,00 zł
2 godz.
15,00 zł
15,00 zł
 
25,00 zł
12,00 zł
45,00 zł
3 godz.
20,00 zł 
20,00 zł
 
30,00 zł
15,00 zł
60,00 zł
5 godz.
25,00 zł 
25,00 zł
 
35,00 zł
20,00 zł
-
1 doba
30,00 zł 
30,00 zł
 
50,00 zł
30,00 zł
-
3 doby
80,00 zł
80,00 zł
 
120,00 zł 
80,00 zł
-
7 dni
180,00 zł
180,00 zł
 
270,00 zł
180,00 zł
-

Rezerwację sprzętu należy zgłaszać u Jolanty Stępień.