Śniadanie

Osoba dorosła i dzieci do lat 10
Dzieci od 2 do 10 lat
Dzieci do 2 lat
20,00 zł
15,00 zł
00,00 zł


Obiadokolacja

Osoba dorosła i dzieci do lat 10
Dzieci od 2 do 10 lat
Dzieci do 2 lat
35,00 zł
25,00 zł
00,00 zł


Wykupienie posiłków jest obowiązkowe.